• کارت پاناسونیک KX-TDA0170

  کارت  پاناسونیک مدل KX-TDA0170  قابل استفاده به عنوان کارت داخلی هایبرید برای دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDE100/TDE200/TDE600 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز تمیز < به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA0181

  کارت  پاناسونیک مدل KX-TDA0181 قابل استفاده به عنوان کارت ۱۶ خط شهری برای دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDE100/TDE200 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA0172

  کارت پاناسونیک مدل KX-TDA0172  قابل استفاده به عنوان کارت برای دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA100D/ وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TE82474

  کارت م پاناسونیک مدل KX-TE82474  قابل استفاده به عنوان کارت  ۸  تا داخلی برای دستگاه سانترال : KX-TES824\TEM824 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات:...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA1176

  کارت پاناسونیک مدل KX-TDA1176 قابل استفاده به عنوان کارت داخلی آنالوگ دستگاههای : KX-TDA100D/TDA100DBP/TDA100DBA وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TA30891

  کارت پاناسونیک مدل KX-TA30891 قابل استفاده به عنوان کارت برای دستگاههای  : KX-TA308/TA616 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA0174

  کارت پاناسونیک مدل KX-TDA0174 قابل استفاده به عنوان کارت داخلی دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDE100/TDE200 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TE82480

  پاناسونیک مدل KX-TE82480 قابل استفاده به عنوان کارت آخر : ۲ خط شهری و  ۸  تا داخلی دستگاههای  : KX-TES824/TEM824 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار...
  تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TE82483

  پاناسونیک مدل KX-TE82483  قابل استفاده به عنوان کارت : KX-TES824 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴ ساعته. آکبند این...
  تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA6181

  کارت  پاناسونیک مدل KX-TDA6181 قابل استفاده به عنوان کارت شهری  دستگاههای : KX-TDA600/TDE600/TDA620/TDE620 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA1178

  کارتپاناسونیک مدل KX-TDA1178 قابل استفاده به عنوان کارت دستگاههای : KX-TDA100D/TDA100DBP/TDA100DBA وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴ ساعته. اکبند...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA0180

  پاناسونیک مدل KX-TDA0180 قابل استفاده به عنوان خط شهری دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDE100/TDE200 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۲۴ ساعته....
  تماس بگیرید نمایش مشخصات

برندهای ما