• کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0196

  کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0196  قابل استفاده به عنوان کارت ریموت کنترل دستگاههای سانترال : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA100D/TDA100DBP/TDA100DBA/TDE100/TDE200/TDE600 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن...
  قیمت 0 تومان نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA1186

  کار پاناسونیک مدل KX-TDA1186 قابل استفاده به عنوان کارت دوم خط شهری  کالرآیدی دار دستگاههای : KX-TDA100D/TDA100DBP/TDA100DBA وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون...
  قیمت 0 تومان نمایش مشخصات
 • کارت سانترال استوک پاناسونیک KX-TDA0193

  کارت سانترال دست دوم ( استوک ) پاناسونیک مدل KX-TDA0193 : قابل استفاده به عنوان کارت کالر آیدی  دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDE100/TDE200/TDE600 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط...
  تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت سانترال استوک پاناسونیک KX-TDA0290

  کارت سانترال دست دوم ( استوک )پاناسونیک مدل KX-TDAo290 : قابل استفاده به عنوان کارت PRI یا E1 ا ۳۰ کانال دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA100D/TDA100DBP/TDA100DBA/TDE100/TDE200/TDE600 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز <...
  تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TE82491

  کارتپاناسونیک مدل KX-TE82491 قابل استفاده به عنوان کارت سیستم پاسخ گویی خودکاربرای دستگاههای  : KX-TES824/TEM824 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TD170

  کارت پاناسونیک مدل KX-TD170 قابل استفاده به عنوان کارت داخلی هایبرید برای دستگاه : KX-TD1232 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز  تمیز< به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت سانترال استوک پاناسونیک KX-TDA0191

  کارت سانترال دست دوم ( استوک ) پاناسونیک مدل KX-TDA0191 : قابل استفاده به  دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA0D/TDA100D/ وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TDA0190

  کارت  پاناسونیک مدل KX-TDA0190 قابل استفاده به عنوان کارت آپشن دورفون دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDA100D/TDE100 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز < تمیز به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TD180

  کارت سانترال دست دوم ( استوک ) پاناسونیک مدل KX-TD180 : قابل استفاده به عنوان کارت شهری برای دستگاه : KX-TD1232 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز  تمیز< به شرط کار کرد...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت سانترال پاناسونیک KX-TDA0177

  کارت  سانترال دست دوم ( استوک )  پاناسونیک مدل  KX-TDA0177 : قابل استفاده به عنوان کارت داخلی آنالوگ کالرآیدی دار برای دستگاههای : KX-TDA100/TDA200/TDA600/TDE100/TDE200/TDE600 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز  تمیز<...
  تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک KX-TD174

  کارت دست دوم پاناسونیک مدل KX-TD174 قابل استفاده به عنوان کارت داخلی آنالوگ برای دستگاه : وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز  تمیز< به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات
 • کارت پاناسونیک TD191

  کارت  پاناسونیک مدل KX-TD191 قابل استفاده به عنوان کارت  دستگاه KX-TD500 وضعیت : استوک در حد نو بسیار تمیز تمیز < به شرط کار کرد توضیحات: بدون کارتن مهلت تست ۴۸ ساعته. اکبند...
  قیمت : تماس بگیرید نمایش مشخصات

برندهای ما