• یونیت درام KX-FA86E

    یونیت درام KX-FA86E برای فکس های لیزری چند کاره پاناسونیک قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FL 802-882-852 درام و مگنت این کارتریج قابل تعویض می باشد.  
  قیمت 3420000 تومان نمایش مشخصات
 • یونیت درام KX-FA84E

  یونیت درام KX-FA84E برای فکس های لیزری تک کاره قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FL 652,542,612,511,512,613 درام و مگنت این کارتریج قابل تعویض می باشد.  
  قیمت 450000 تومان نمایش مشخصات
 • تونر فکس KX-FAT411

  تونر فکس KX-FAT411 برای فکس های لیزری چند کاره قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-MB 2000,2010,2025,2030,2061,2062,2085,2090,2001,2011,1900 تونر کارتریج قابل شارژ می باشد.  
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تونر فکس KX-FA83

  تونر فکس KX-FA83 برای فکس های لیزری تک کاره قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FL 652,542,612,511,512,613 تونر کارتریج قابل شارژ می باشد.  
  قیمت 35000 تومان نمایش مشخصات
 • یونیت درام KX-FAD412E

  یونیت درام KX-FAD412E برای فکس های لیزری چند کاره قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-MB 2000,2010,2025,2030,2061,2062,2085,2090,2001,2011,1900 درام و مگنت این کارتریج قابل تعویض می باشد.  
  قیمت 430000 تومان نمایش مشخصات
 • رول کاربن KX-FA136

  رول کاربن KX-FA136 برای فکس های معمولی A4 پاناسونیک رول کاربن ۱۰۰ متری امکان ۲۵۰ برگ دریافت فکس و کپی – حدودا قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FP/FG/FC / 106/131/302/105/101/1110/115/969/1010/230/200/210/220/1016/1011/108  
  قیمت 25000 تومان نمایش مشخصات
 • تونر فکس KX-FA85

  تونر فکس KX-FA85 برای فکس های لیزری چند کاره قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FL 802-882-852 تونر کارتریج قابل شارژ می باشد.  
  قیمت 50000 تومان نمایش مشخصات
 • رول کاربن KX-FA55

  رول کاربن KX-FA55 برای فکس های معمولی A4 رول کاربن ۵۰ متری امکان ۱۵۰ برگ دریافت فکس و کپی – حدودا قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FP/FC/FG / ۱۶۶/۱۵۱/۸۵/۸۰/۱۷۶/۱۵۶/۱۵۲/۹۵/۸۹/۸۲/۸۱  
  قیمت 12000 تومان نمایش مشخصات
 • تونر فکس KX-FAT92

  تونر فکس KX-FAT92 برای فکس های لیزری چند کاره قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-MB 262,772,238,778,228,258,788 تونر کارتریج قابل شارژ می باشد.  
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • رول کاربن KX-FA52

  رول کاربن KX-FA52 برای فکس های معمولی A4 رول کاربن ۳۰ متری امکان ۹۰ برگ دریافت فکس و کپی – حدودا قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FP/FC/FG / ۲۰۶/۲۰۵/۲۰۷/۲۰۸/۲۱۵/۲۱۸/۲۲۵/۲۲۶/۲۶۵/۲۷۵/۲۲۵۵/۲۵۵/۲۵۸/۲۴۵۲/۲۶۵۸/۲۸۵۸/۵۶۴۳  
  قیمت 10000 تومان نمایش مشخصات
 • رول کاربن KX-FA57

  رول کاربن KX-FA57 برای فکس های معمولی A4 رول کاربن ۷۰ متری امکان ۲۰۰ برگ دریافت فکس و کپی – حدودا قابل استفاده برای مدلهای فکس : KX-FP362CX KX-FP342CX,KX-FP701CX,KX-FP711CX,KX-FP361CXKX-FM388CX KX-FP365CX KX-FP363CX KX-FP341CX KX-FP343CX...
  قیمت 15000 تومان نمایش مشخصات
 • رول کاغذ حرارتی KX-A106

  رول کاغذ حرارتی KX-A106 برای فکس های حرارتی قابل استفاده برای مدل های   KX-FT987CX-KX-FT983CX-KX-FT983CX-KX-FT501 رول ۳۰ متری امکان ۱۰۰ برگ دریافت فکس و کپی -حدودا
  قیمت 5000 تومان نمایش مشخصات

برندهای ما