• تلفن بیسیم آلکاتل SIGMA 110 DUO

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل SIGMA 110 DUO دارای دو گوشی بیسیم داری نمایشگر رنگی و نورانی دارای اسپیکر فون روی گوشی های بیسیم ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID –...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل SIGMA 260

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل SIGMA 260 : داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی بیسیم دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده ساخت...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل DELTA 180 DUO

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  DELTA 180 DUO دارای دو گوشی بیسیم داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده ساخت چین فروش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل SIGMA 260 VOICE

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  SIGMA 260 VOICE : منشی تلفنی دیجیتال داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی بیسیم دارای CALLER ID – نمایش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل OFFICE 1750 VOICE

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  OFFICE 1750 VOICE منشی تلفنی دیجیتال داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی بیسیم دارای CALLER ID – نمایش شماره...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل DELTA 180

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  DELTA 180  داری نمایشگر نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی  بیسیم CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده ساخت چین فروش به قیمت...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل F370 DUO

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  F370 DUO دارای دو گوشی بیسیم داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی های بیسیم دارای CALLER ID – نمایش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل F370

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل F370 داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی بیسیم دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده ساخت چین فروش...
  فروخته شد نمایش مشخصات

برندهای ما