• تلفن بیسیم آلکاتل Origin voice

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل   Origin Voice ۵۰ حافظه دفترچه تلفن منشی تلفنی دارای اسپیکر فون CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده قابلیت قفل صفحه کلید تکرار شماره گیری تا...
  تمام شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل F580 VOICE

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  F580 VOICE منشی تلفنی دیجیتال(ظبط تا ۱۸ دقیقه) داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده دارای اسپیکرفون...
  تمام شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل E 192

   گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل E 192  داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده دارای اسپیکرفون روی گوشی بیسیم دارای ۱۰ زنگ...
  تمام شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل C 250 DUO

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل : C250  DUO دارای دو گوشی بیسیم داری نمایشگر رنگی و نورانی دارای اسپیکر فون روی گوشی های بیسیم ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل XL 280

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  XL 280 دارای اسپیکر فون روی گوشی بیسیم دارای نمایشگر بزرگ با فونت خوانا قابلیت اتصال هندزفری دکمه های بزرگ جهت شماره گیری راحت تر دارای CALLER...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل C 250

   گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  C 250 داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده دارای اسپیکرفون روی گوشی بیسیم ساخت چین فروش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل Origin

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  Origin ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده قابلیت قفل صفحه کلید تکرار شماره گیری تا ۱۰ شماره نشانگر میزان...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل SIGMA 260 DUO

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل SIGMA 260 DUO دارای دو گوشی بیسیم داری نمایشگر رنگی و نورانی دارای اسپیکر فون روی گوشی های بیسیم ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل F200 VOICE

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  F200 VOICE منشی تلفنی دیجیتال(ظبط تا ۱۸ دقیقه) داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده قابلیت قفل...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل E 130

   گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل E 130  داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده دارای ۱۰ زنگ متفاوت رنگبندی متنوع آبی/مشکی/سبز/سفید ساخت...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل F 330 DUO

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل F 330 DUO دارای دو گوشی بیسیم داری نمایشگر رنگی و نورانی دارای اسپیکر فون روی گوشی های بیسیم ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای CALLER ID – نمایش...
  فروخته شد نمایش مشخصات
 • تلفن بیسیم آلکاتل F330

  گوشی تلفن بیسیم آلکاتل مدل  F330 : داری نمایشگر رنگی و نورانی ۵۰ حافظه دفترچه تلفن دارای اسپیکر فون روی گوشی بیسیم دارای CALLER ID – نمایش شماره تماس گیرنده ساخت چین...
  فروخته شد نمایش مشخصات

برندهای ما