باطری پاناسونیک HHR-P107A

باطری پاناسونیک HHR-P107A

قیمت 50000 تومان

باطری پاناسونیک HHR-P107A قابل استفاده در تلفن های بیسیم :

KX-TG3021 – TG3022 – TG3031 – TG3032 – TG3033 – TG3034 – TG3510 – TG3511 – TG3520 – TG3521 – TG3522 – TG3526 – TG3531 – TG3532 – TG3533 – TG3536 – TG6021 – TG6022 – TG6023 – TG6025 – TG6026 – TG6031 – TG6032 – TG6033 – TG6034 – TG6051 – TG6052 – TG6053 – TG6054 – TG6071 – TG6072 – TG6073 – TG6074 – TG6075 – TGA300 – TGA301 – TGA351 – TGA600 – TGA60

 

  • توضیحات
    توضیحات
  • خرید آنلاین
    خرید آنلاین
  • دیدگاه کاربران
    دیدگاه کاربران

توضیحات محصول "باطری پاناسونیک HHR-P107A"

باطری پاناسونیک HHR-P107A قابل استفاده در تلفن های بیسیم : KX-TG3021 – TG3022 – TG3031 – TG3032 – TG3033 – TG3034 – TG3510 – TG3511 – TG3520 – TG3521 – TG3522 – TG3526 – TG3531 – TG3532 - TG3533 – TG3536 – TG6021 – TG6022 – TG6023 – TG6025 – TG6026 - TG6031 – TG6032 – TG6033 – TG6034 – TG6051 – TG6052 – TG6053 – TG6054 – TG6071 – TG6072 – TG6073 – TG6074 – TG6075 – TGA300 – TGA301 – TGA351 – TGA600 – TGA60  

 

برندهای ما