• موزیک پشت خط تلفن Music on Hold

    موزیک پشت خط تلفن  Music on Hold دارای آرشیو صوتی با ۱۲۰۰ موزیک در ۱۹ گروه مختلف با امکان پخش صوت انتخابی و یا تعویض اتوماتیک اصوات هر فولدر سهولت انتخاب صوت...
    قیمت 120000 تومان نمایش مشخصات
  • موزیک پشت خط تلفن MP3

    موزیک پشت خط تلفن  MP3 دارای آرشیوی با ۱۵۰۰ صوت کامل ( ۱۱۰ ساعت ) در ۲۱ فولدر مختلف با امکان پخش صوت انتخابی و یا تعویض اتوماتیک اصوات هر فولدر سهولت...
    قیمت 150000 تومان نمایش مشخصات

برندهای ما